پرش لینک ها
خرید دامنه از گوگل -وبسایت سرورنت

خرید دامنه از گوگل

 از جمله اتفاقاتی که به هنگام ثبت دامنه رخ می‌دهد، این می‌باشد که اسم دامنه‌ای را به دلخواه خود اتخاذ می‌کنید. ولیکن دامنه انتخاب شده شما چندی پیش به مرحله‌ی ثبت رسیده است. بهترین روش می‌‌تواند متقاعد نمودن شخص ثبت کننده باشد. ولو در غیر از این حالت ما راه‌کارهای دیگری نیز در دامان خود داریم. ما در این متن از خود مایل هستیم شما را در سرورنت با خرید دامنه از گوگل که ثبت شده است، آشنا سازیم. اگر مایل هستید، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید، با ما تا پایان مطلب همراه گردید.

 خرید دامنه از گوگل به چه معناست!

همان‌گونه که در متن‌های پیشین خود به این مطلب پرداختیم، در روند ثبت دامنه میبایست از آزاد بودن آن اطمینان خاطر کسب کنید. امکان دارد که برای بخش بسیاری از ما رخ دهد که مایل باشیم دامنه‌ای را به مرحله‌ی ثبت رسانیم و می‌بینیم که چندی پیش به جهت ثبت آن اقدام شده است. حال در چنین مواقعی برخی از اشخاص به دنبال دامنه‌ای دیگر جهت خرید رهسپار می‌شوند. امّا این مطلب به هنگامی بسیار پررنگ می‌شود که دامنه موردنظر شما تحت عنوان دامنه سطح بالا یا آن‌که TLD است و نمی‌توانید آن را کنار گذارید.

در چنین مواقعی شما می‌توانید به جهت مزایده دامنه رهسپار شوید. این‌جا خواهد بود که مفهوم خرید دامنه شکل می‌گیرد.

چنانچه که شما به دنبال ثبت دامنه‌ای که چندی پیش به ثبت رسیده است، می‌باشید؛ همانند بسیاری از امور دیگر شما توانایی این را خواهید داشت که با متقاعد نمودن صاحب دامنه مجدداً دامنه را خریداری نمایید. اغلب باید وجهی را که به گونه توافقی میان شما و صاحب دامین معین می‌گردد بدو تأدیه کنید.

 خرید دامنه از گوگل به هنگامی که به ثبت رسیده است!

همان‌گونه که شما می‌دانید ابتدایی‌ترین گام به منظور ثبت دامین، وارسی آزاد بودن دامنه آن است. ولیکن در صورتی که دامنه از پیش به ثبت رسیده باشد، سه سناریو امکان دارد، برای شما اتفاق افتد. چرا که شیوه خریداری دامنه های از پیش ثبت گردیده با اکتفا به موقعیت ثبت دامنه گوناگون است.

 خرید دامنه از گوگل -وبسایت سرورنت

 اولاً؛ خرید دامنه ثبت گردیده که از پیش با غایت فروش به قیمتی بالاتر ثبت گردیده است؛

اشخاصی وجود دارند که با شناسایی دامنه های مناسب و مطلوب و یا تحت عنوان برند های ویژه اقدام جهت ثبت دامنه می‌کنند. بدین کورسوی امید که در آتی یک مشتری بدان ها نیاز پیدا می‌کند. این قبیل از اشخاص اغلب صفحه‌ای را ضمن دامنه بارگذاری می‌نمایند که انگشت خود را به سمت دامنه های فروشی خواهد گرفت. شما می‌توانید به طریق اطلاعات تماس قید گردیده اقدام به مذاکره با همدیگر کنید.

دوّماً؛ خرید دامین اینترنتی از پیش ثبت گردیده که مالک کنونی دیگر از آن بهره نمی‌گیرند؛

گاهاً امکان دارد دامنه‌ای به واسطه‌ی اشخاص به مرحله‌ی ثبت رسد ولیکن بنابر هر گونه علّتی بدان نیاز نداشته باشند و یا به گونه‌ای عمومی از آن بهره نگیرند. در این قبیل از مواقع شیوه خریداری دامنه ثبت گردیده، این می‌باشد که شما خواهید توانست به طریق اطلاعات قید شده ضمن whois دامنه، اقدام به وارسی مالکیت دامنه موجود کرده و اطلاعات مورد نیاز را به دست آورید. نهایتاً با انجام امر یا مکاتبه و یا مذاکره می‌توانید دامنه را در اختیار خود داشته باشید.

سوّماً؛ خرید دامنه ثبت گردیده که آن دامنه در حال بهره برداری می‌باشد؛

در این گونه از سناریوها، احتمال اینکه شما بتوانید دامنه را به دست خود آورید، بسیار پایین خواهد بود. چرا که عموماً اشخاصی که از دامنه های خویش در حال بهره برداری می‌باشند، مایل به فروش آن نخواهند بود. حال در صورتی که دامنه‌ی نام برده شده برای شما ارزشمند می‌باشد، می‌توانید با صاحب آن تماس برقرار نموده و به هنگام امکان دامنه‌ی مورد نظر خود را در اختیار داشته باشید.

 بهره‌گیری از سایت های مزایده دامنه؛

به هنگام خرید دامنه از گوگل، که از پیش به مرحله‌ی ثبت رسیده است، بهترین عمل این می‌باشد که ابتدا به وبسایت خود دامنه رجوع نمایند. این دامنه امکان دارد برای فروش باشد. اغلب فروشنده‌های دامین های ثبت گردیده یک وبسایت برای دامنه تشکیل می‌نمایند تا اطلاعات تماس خویش را در راستای ارتباط با خریداران در دسترس واقع نمایند. برخی از این فروشنده ها وبسایت وصل شده به دامنه را به گونه‌ای خودکار به بازارهای سایت حراج دامنه منتقل می‌نمایند. این بازارها با نام های Domain Name Aftermarket  شناخته خواهند شد.

ضمن سایت های حراج یا مزایده دامنه، شما خواهید توانست دامنه هایی که تحت عنوان سناریو یک به مرحله‌ی ثبت رسیده است را خریداری نمایید. اغلب بازارها به شکل مزایده‌ای برگذار می‌گردد و چندین خریدار به جهت خرید دامنه های ثبت شده به رقابت می‌پردازند. ضمن این قبیل از وبسایت ها، جهت خرید دامنه از گوگل، خریدار و فروشنده با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و پیشنهادات عرضه شده از جانب هم را وارسی می‌نمایند.

بازارهایی که به جهت سایت های این چنینی تشکیل می‌گردد برروی بستری ایمن طراحی خواهد شد تا خریدار و فروشنده با اطمینان خاطر جهت خرید و فروش دامنه اقدام نمایند. غالباً پرداخت ها با واسطه گری بازاری با نام https://uk.auctions.godaddy.com/ صورت می‌پذیرد. بدین شکل که خریدار وجه مزایده دامنه یا تقاضا شده فروشنده را به حساب بازار پرداخت خواهد کرد و پس از آن بعد به پایان رسیدن توافقات و انتقال دامنه وجه پرداختی به واسطه‌ی بازار به فروشنده منتقل خواهد گشت.

فرآیند بیان شده در قسمت فوقانی متن این اطمینان خاطر را در وجود شما ایجاد خواهد کرد که ضمن وبسایت تخصصی خرید و فروش دامنه اینترنتی بسیار روشن خرید دامنه ثبت گردیده، صورت خواهد پذیرفت. این گونه خواهد بود که شما می‌توانید در خرید دامنه از گوگل موفق شوید.

در صورتیکه اسم دامنه‌ی مدّنظر شما برای امر حراج گذاشته نشده است، به هیچ وجه ناامید نشوید به طریق whois database  این دامنه تلاش نمایید با صاحب آن کمی ارتباط بگیرید و بدو پیشنهاد خرید خود را ارائه دارید.

سایت های مزایده دامنه -وبسایت سرورنت خرید دامین از پیش ثبت شده به هنگام اکسپایر گردیدن آن؛

شما اقدام دیگری که می‌توانید در این راستا به انجام رسانید، این است که صبر کنید تا دامنه expire گردد و امید داشته باشید که صاحب دامنه مجدداً دامنه‌اش را تمدید ننماید. درست است، این احتمال برای دامنه‌ های خاص بسیار پایین می‌باشد، ولیکن امکان دارد دامنه‌ای که شما مورد نظر خود دارید، برای صاحب کنونی چندان ارزشمند نباشد که مایل باشد مجدداً آن را برای سالی دیگر تمدید نماید.

و در پایان؛

دوستان عزیز ما در این متن از سرورنت سعی کردیم شما را با خرید دامنه از گوگل آشنا سازیم. حال آن‌که شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این زمینه و دیگر حیطه‌ های منوط بر وبسایت با کارشناسان متبحر و متخصص ما ارتباط برقرار نمایید.

پیام بگذارید

مشاهده
بکشید