پرش لینک ها
اطلاعات پرداخت سرورنت

شماره حساب بانک ملت: 9384793966

شماره شبا بانک ملت: IR740120000000009384793966

لطفا پس از پرداخت از طریق سیستم ارتباط با مشتریان سرورنت با ما در ارتباط باشید.

چنانچه پرداختی در خصوص طراحی سایت در ارومیه می باشد لطفا با تلفن دفتر جهت هماهنگی ملاقات حضوری تماس حاصل فرمائید.

مشاهده
بکشید